Thư Viện Thời Trang

Resort 2017 11/06/2016

Jeremy Scott

Có mặt tại show trình diễn ở Los Angeles, các thiết kế của Jeremy Scott như là lời tôn vinh cho phong cách psychedelic glam, văn hóa mish mash của những năm 60.

Nguồn: http: