Thư Viện Thời Trang

Spring 2018 Ready-to-wear 08/01/2017

Jaclyn Hodes

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập bán sẽ thấy không có từ ngữ nào có thể miêu tả bộ sưu tập thích hợp hơn 2 từ “đơn giản.”

Tập hợp các màu sắc mà Awaveawake sử dụng trong bộ sưu tập mùa xuân lần này gồm các màu sắc gây sốt như san hô, đào, xanh oliu và xanh nhạt trên nền thiết kế váy trơn chất lụa.

Nguồn: https: