Thời trang nghề & nghiệp

Hợp tác truyền thông

19/07/2016 10:13 GMT+7

Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ Phần NAHI đã ký kết hợp tác thực hiện các sản phẩm tuyên truyền về An Toàn giao thông nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông, văn hóa giao thông cho thanh thiếu nhi Thành phố.

 

h 1

 

Sản phẩm tuyên truyền sẽ được thiết kế trực quan, sinh động dưới hình thức phần mềm trò chơi An toàn giao thông; được đầu tư về mặt nội dung không chỉ về các kiến thức cơ bản về pháp luật giao thông mà còn các tình huống giả định thực tế, qua đó tuyên truyền các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Phần mềm được thiết kế với nội dung phù hợp cho từng đối tượng từ thiếu nhi đến thanh niên và có sự tham gia tư vấn về mặt chuyên môn của Ban An toàn giao thông Thành phố, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt – Công an Thành phố.

 

hinh 2

 

NAHI là công ty Công nghệ chuyên nghiệp, mong muốn đưa thương hiệu Việt Nam tiến xa hơn ở thị trường thế giới. NAHI đang xây dựng doanh nghiệp của mình theo định hướng phụng sự cộng đồng, cụ thể là mong muốn sử dụng công nghệ để tạo ra được nhiều giá trị cho cộng đồng. Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đã có bề dày trong các hoạt động phong trào, tình nguyện vì cộng đồng phục vụ đa dạng các đối tượng mà tập trung là đối tượng thanh thiếu nhi. Việc hợp tác giữa hai bên là việc hoàn toàn phù hợp để cả hai có thể tận dụng được lợi thế của mình trong việc phát triển các hoạt động cộng đồng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra và vì lợi ích chung của cộng đồng.

 

h 3

 

 

 

Top
Top