Hội thảo pháp luật kinh doanh bảo hiểm

Thời Trang Trẻ

Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) vừa phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề về pháp luật kinh doanh bảo hiểm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Phú Quốc, Kiên Giang.

Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu là các thẩm phán, chuyên gia luật của TANDTC, tòa án địa phương, đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và 18 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ. Hội thảo do ông Nguyễn Trí Tuệ, phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì. Tham gia đồng chủ trì hội thảo có lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Anh tap the hoi thao 1
Pho Chanh an Nguyen Tri Tue

Các đại biểu tham dự hội thảo đã nghe 6 tham luận từ các thẩm phán, chuyên gia của TANDTC, Tòa án nhân dân TP Hà Nội. TAND TP.HCM, hội đồng tư vấn án lệ, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam với 3 nhóm chủ đề: quy định đặc thù trong giao kết và thực hiện hợp đồng BHNT; những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn giải quyết tranh chấp về bảo hiểm nhân thọ dưới góc nhìn của thẩm phán và các đề xuất, kiến nghị; những vướng mắc, bất cập trong giải quyết tranh chấp bảo hiểm nhân thọ tại tòa án dưới góc nhìn của doanh nghiệp bảo hiểm và các đề xuất, kiến nghị.

Pho CT HHBH Than Hien Anh

Các vấn đề liên quan đến trường hợp bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin không trung thực; quyền lợi có thể được bảo hiểm; tính lãi trong việc trả tiền bảo hiểm hoặc tiền bồi thường; từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm do chưa đủ thời gian chờ; kết hợp với thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc; thời hiệu khởi kiện; việc đánh giá tài liệu, chứng cứ; việc cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung luật kinh doanh bảo hiểm... cũng đã được các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận làm rõ.

Toan canh hoi thao