Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
 Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger
Thư viện thời trang

Họa tiết của chúa tể rừng xanh phủ sóng trên trang phục từ Onitsuka Tiger

Thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản Onitsuka Tiger trình làng BST đương đại, kết hợp giữa thời trang với thể thao . Hình tượng hổ, con giáp của năm 2022 - cũng là biểu tượng thương hiệu của Onitsuka Tiger. Nhân dịp kỷ niệm đặc biệt cho năm Dần, chỉ đến mỗi 12 năm một lần, Onitsuka Tiger sẽ ra mắt rất nhiều sản phẩm với họa tiết và hình tượng hổ đặc biệt.

Top
Top