Gọi tên "phép thần"

Thời Trang Trẻ

Có những thời điểm, da mặt bạn có vấn đề mà bạn lại phải tham gia quá nhiều sự kiện. Đừng lo, đã có “phép thần” trong tay nếu bạn biết tên sản phẩm dưới đây.

Bài: Linh Trần

{gallery}Content/song-khoe/dai-lo-nhan-sac/2016_10_w2/goi_ten_phep_than:200:300::2{/gallery}