Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
 Giambattista Valli
Thư viện thời trang

Giambattista Valli

Hoa trà, dành dành, hải quỳ, mẫu đơn, huệ tây, bấy nhiêu họa tiết hoa đó trong bộ sưu tập mới của Giambattista Valli cũng đủ để khiến những nhà làm vườn được mùa nhất cũng phải e sợ. Đặc biệt, những thiết kế của ông thường đi kèm kiểu trang trí cánh hoa 3D nhìn không khác hoa thật là bao. Chủ đề hoa lá trước giờ luôn là thế mạnh cả NTK gốc Rome. Mẫu thiết kế điển hình kì này là chiếc váy dài đính lên nhiều nhành hoa cúc – một kiểu dáng đang chiếm giữ vị trí thống lính dạo gần đây.

Top
Top