Thư Viện Thời Trang

Spring 2017 Menswear 13/09/2016

Frank Muytjens

Bộ sưu tập là kết quả từ việc sử dụng những bản phác thảo cũ nhưng theo một góc nhìn mới. Nhà thiết kế cũng tìm kiếm những kỹ thuật xử lý vải khéo léo để cho ra suit làm từ vải bông màu chàm và các thiết kế cổ điển làm từ vải sọc nhăn.

Nguồn: http: