Thư Viện Thời Trang

Fall 2018 16/03/2018

Fall 2018 Ready-to-wear

Đi ngược lại với suy nghĩ rằng sẽ không có bất kì nhà thiết kế nào dám đem chủ đề về tình dục lên sàn diễn thời trang khi #MeToo đang ở giai đoạn cao trào, Christopher Kane mạnh dạn truyền tải suy nghĩ của mình thông qua BST Thu 2018. “Tôi vẫn luôn nhìn nhận chúng từ quan điểm hành vi con người”.

Bộ sưu tập được thiết kế và lấy ý tưởng từ một trong hai bức tranh của Chris Foss minh họa cho tập sách từ 1972 từng một thời dậy sóng và vẫn đang tiếp tục được tái bản, “The Joy Of Sex”.

Nguồn: https: