Thư Viện Thời Trang

Fall 2018 16/03/2018

Fall 2018 Ready-to-wear

Giorgio Armani là một vị thần cho đội quân đấu tranh vì phụ nữ Mỹ trong thập niên 80. Ông đã khai thác sức mạnh của bộ trang phục greige với ý tưởng rằng chính nó sẽ dẫn nữ giới dám mạnh mẽ đứng lên để đấu tranh cho quyền lợi.

Vào năm 2018, Giorgio Armani vẫn đang thiết kế greige nhưng bộ trang phục hàng ngày đã được giải phóng bớt đi thành những lớp trang phục mềm mỏng hơn.

Nguồn: https: