Thư Viện Thời Trang

Fall 2018 02/05/2018

Fall 2018 Ready-to-wear

Kết hợp các tài liệu cổ điển với các yếu tố đường phố và thể thao dường như là một trong những công thức ngày nay để thành công, nhưng việc sử dụng các loại vải mới, sự kiểm soát tỷ lệ và đơn vị thời trang dạo phố thực sự của Elliott - sự cộng tác Nike Vandal mới nhất của anh ấy chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của những người sưu tầm.

Nguồn: https: