Thư Viện Thời Trang

Fall 2018 02/05/2018

Fall 2018 Ready-to-wear

Nhà thiết kế thêm các chi tiết giản dị vào BST mùa thu của mình trong khi không quá vượt quá khuôn mẫu bản thân. Ví dụ, cô đã phát triển một phạm vi mới của những đường may bao gồm một áo len cao cổ nhẹ tôn tạo với lông vũ hoặc chẳng hạn như một T-shirt thêu nhung dài tay phong cách, cũng đã dễ dàng để tích hợp vào quyến rũ nhất của tủ quần áo.

Nguồn: https: