Thư Viện Thời Trang

Fall 2018 02/05/2018

Fall 2018 Ready-to-wear

Kim Shui đã tổ chức show diễn đầu tiên trong một không gian trưng bày trống, thỉnh thoảng được thắp sáng bởi những ống màu xanh lam. "Tốt hơn là nên tập trung vào quần áo", cô nói. Giống như nhiều đồng nghiệp khác của mình, NTK được đào tạo tại Central Saint Martins và đó cũng chính là lí do của những ý tưởng khó đoán được hình thành không vì lý do gì. "Đó là một cô gái tham gia cực đoan, như trong thực tế khắc nghiệt của chúng ta hôm nay," cô giải thích. "Chính trị, môi trường và mọi thứ ảnh hưởng đến thời trang của tôi".

Nguồn: https: