Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
Thư viện thời trang

Fall 2018 Ready-to-wear

Với tiền đề từ tên gọi “Paris Blossom” của mùa trước, bộ sưu tập Thu 2018 tiếp tục được ra mắt với tên “French Kiss”. Lựa chọn thể hiện các thiết kế trong sắc thái nổi bật của hồng và xanh đảm bảo sẽ thu hút mọi sự chú ý. Tuy nhiên, điểm nhấn trong bộ sưu tập lại thuộc về chiếc cổ áo cao và phần ren đính. Ngoài ra, các thiết kế da mềm đen cũng khá đặc biệt.

Top
Top