Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
Thư viện thời trang

Fall 2018 Ready-to-wear

Dường như các show thời trang của Badgley Mischka đang dần trở nên hiện đại và công nghệ hóa hơn khi nhãn thời trang có hẳn một ứng dụng riêng được tạo ra dưới sự hợp tác của SAP và Apple, giúp cho các khách hàng của họ dù ở nhà cũng có thể xem show thời trang và gửi về những phản hồi cho thiết kế xuất hiện trong show diễn. Bộ sưu tập không tập trung riêng một thiết kế bất kì nào mà là sựu kết hợp của nhiều ý tưởng khác nhau.

Top
Top