Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
Thư viện thời trang

Fall 2018 Ready-to-wear

Bernhard Willhelm đang trong khoảng thời gian bước qua cột mốc quan trong đầy ý nghĩa: năm nay nhãn thời trang của anh sẽ bước sang năm thứ 20 hoạt động, điều này đã giúp đặt anh vào một nhóm gồm những nhà thiết kế ưu tú. Để bước qua năm với cột mốc 20 năm quan trọng, Bernhard Willhelm muốn làm một điều gì đó có chút khác biệt. Và Mona Lisa là ý tưởng cho bộ sưu tập này, NTK chia sẻ: “Mona Lisa được đem ra kinh doanh suốt những năm qua. Thời trang là nói về số lượng được bán ra; đó là những gì mà bạn phải lập kế hoạch cho chúng.”

Top
Top