Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
Thư viện thời trang

Fall 2018 Ready-to-wear

Qua các bộ sưu tập thời trang nam giới và Pre-Fall của Chalayan,giờ là thời gian cho sự ra mắt của bộ sưu tập thời trang nữ. Đối với bộ sưu tập này, các thiết kế đucợ tạo ra từ cái nhìn sâu của tác giả vào những căng thẳng xã hội mà nguyên nhân là do sự nhập cư không đông nhất vào Châu Âu. Ý tượng về tình hình xã hội căng thẳng kia được nhà thiết kế thể hiện trong những bộ trang phục đơn điệu và sẫm màu cùng với kết cấu không đồng đều đặc biệt trong buổi đầu show trình điễn và dần trở nên tinh tế hơn về sau.

Top
Top