Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
Thư viện thời trang

Fall 2018 Ready-to-wear

Dù nổi tiếng hay dân túy đến đâu, có một số BST thời trang bạn thực sự không muốn hiểu lắm. Như cái cách Giambattista Valli đã chia sẻ một cách rõ ràng về bộ sưu tập của anh ấy: "Nó trái ngược với những gì đang xảy ra ở Ý ngay bây giờ". Cảm hứng sáng tạo của Valli mùa này là những con người tiêu dao tiên phong thuộc thập niên 70. Họ chu du khắp nơi để cho phép nền văn hóa của những nơi khác phát triển trong bản thân họ, mở rộng triển vọng và nâng cao nghệ thuật của mình.

Top
Top