Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
Thư viện thời trang

Fall 2018 Ready-to-wear

Điểm khởi đầu của cô trong mùa Thu này mà cô cho biết đằng sau hậu trường, là ý tưởng về một bộ phim. “The Hunger” và “B Movie: Lust and Sound” ở West-Berlin vào 1979-1989, đang kiểm tra những câu lạc bộ của thành phố vào thời điểm đó. Xem xét lại lịch sử thiết kế gần đây, Waight Keller đã làm nên một số thiết kế quyến rũ đáng ngạc nhiên cho dù sẽ có kha khá người nói rằng đó là một sự lố bịch, thậm chí phản tác dụng và nghiền nát sự quyến rũ.

Top
Top