Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
Thư viện thời trang

Fall 2018 Ready-to-wear

BST đích thị là một đoàn diễu hành đang đi bộ trong một loạt các rạp chiếu phim: Cùng với quần áo của nhiều nền văn hóa, họ là phép ẩn dụ của Alessandro Michele về cách mọi người ngày nay xây dựng hình ảnh của họ - một thế hệ dân số trải qua quá trình tái sinh dưới quyền hạn công nghệ, Hollywood, Instagram và Gucci. Song, Michele lại thấy việc này là tích cực - khả năng được giải thoát khỏi những giới hạn của điều kiện tự nhiên mà chúng ta sinh ra.

Top
Top