Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
Thư viện thời trang

Fall 2018 Ready-to-wear

Yoshiyuki Miyamae tiếp tục thu hút nguồn cảm hứng từ thiên nhiên - đặc biệt là thực vật và động vật tồn tại qua những tháng mùa đông khắc nghiệt - cho bộ sưu tập mùa thu của mình. "Sức mạnh thầm lặng và dịu dàng kết thúc tốt đẹp xung quanh họ", ông cho biết. Điều đó cũng mô tả chính xác quần áo của mùa này.

Top
Top