Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
 Fall 2018 Ready-to-wear
Thư viện thời trang

Fall 2018 Ready-to-wear

Jamie Mizrahi, nhà tạo mẫu Hollywood được bổ nhiệm làm Giám đốc Sáng tạo cho Juicy Couture vào tháng 8, đây là bộ sưu tập thứ hai của cô cho thương hiệu. Dù Juicy đang có dấu hiệu hiện đại hóa, các bộ đồ giải trí, velor đã phổ biến hơn trong BST. Mizrahi cho biết cô muốn nhìn vào thương hiệu thông qua những lăng kính khác nhau trong nhiều thập kỷ. Cô đã chọn cho những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 và trình bày một bộ sưu tập mở rộng dấu ấn của Juicy.

Top
Top