Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 02/07/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Đây là một sưu tập trang phục nam đầu tiên được thiết kế bởi cha con Joe và Charlie, lấy cảm hứng từ kinh nghiệm trải qua trong cuộc sống suốt 30 năm của hai NTK tài ba này.

Nguồn: http: