Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 02/07/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Có thể nói chính chất liệu len chủ chốt của BST là điểm đem lại thành công nhất cho nhãn nhiệu Agi & Sam. Hơn nữa, những tinh chỉnh hợp lý trong phong cách thiết kế cũng góp phần nhấn nhá phong cách khá giản dị của cả BST này.

Nguồn: http: