Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 02/07/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

…BST gồm những thiết kế cho cả nam lẫn nữ. Bề ngoài của các thiết kế cho nữ bao gồm họa tiết paisley và lông vũ in trên lụa. BST dùng những loại vải mà Smith đã từng dùng trong buổi diễn đầu tiên của minh, năm 1976, nhưng được cải tiến với trọng lượng nhẹ hơn.

Nguồn: http: