Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 02/07/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Nổi bật nhất trong BST Thu 2017 của Kenzo là kiểu họa tiết riêng, đặc trưng của thương hiệu mà người ta có thể dễ dàng nhận ra từ cái nhìn đầu tiên.

Nguồn: http: