Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 15/02/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Thay vì đi theo một chủ đề nhất định, Kirk Millar và Sam Linder hướng tới việc mang đến những thiết kế trang trọng, trưởng thành hơn. Để đạt được điều đó, họ đã sử dụng nhiều chất liệu khác nhau và các phom dáng kiên cố hơn.

Nguồn: http: