Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 15/02/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Cảm xúc là điểm bắt đầu tất cả mọi thứ. Nghe có vẻ khó, nhưng nhờ vào sự tinh tế vốn có, NTK đã nắm bắt được cốt lõi của khái niệm và biến nó thành những thiết kế vôc ùng thu hút.

Nguồn: http: