Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 15/02/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

NTK Prabal Gurung đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi sử dụng sàn diễn để truyền tải thông điệp ý nghĩa về tôn trọng sự khác biệt và bình đẳng giới. Có nhiều người mẫu ngoại cỡ tham gia trình diễn và xuất hiện những chiếc áo thun in slogan như: “The Future Is Female,” “We Will Not Be Silenced,” “I Am a Rose,” và “I Am a Coretta”.

Nguồn: http: