Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 15/02/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Naeem Khan đã thêm rất nhiều chi tiết cầu kì vào các thiết kế sportswear “thoải mái” của mình. Thông qua sự kết hợp kì lạ này, nhà thiết kế muốn truyền tải thông điệp, rằng: “Không có sự đa dạng sẽ không thể mang đến vẻ đẹp cho bạn.”

Nguồn: http: