Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 02/03/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

BST sử dụng những tác phẩm nổi bật nhất của hãng sau 15 năm hoạt động, sau đó trau chuốt lại các thiết kế cũ và thêm một số thiết kế mới. Ý tưởng chủ đạo được lấy từ thời trang những năm cuối thấp niên 90.

Nguồn: http: