Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 02/03/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Fausto Puglisi là người Ý. Ông thích kết hợp nhiều địa danh khác nhau trong BST của mình nhưng trung tâm của chúng luôn là hình ảnh đại diện cho đất nước nơi ông sinh ra.

Nguồn: http: