Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 02/03/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Les Copains tuyên bố rằng BST mùa thu của thương hiệu này sẽ xoay quanh những người phụ nữ “tồn tại giữa thế giới mộng mơ của trăng sao, hoa bướm và các câu lạc bộ đêm – nơi cô thoát khỏi mộng tưởng của chính mình.”

Nguồn: http: