Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 02/03/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

NTK Vivetta Ponti đã sử dụng hình tượng các rạp xiếc thập niên 40 làm nguồn cảm hứng mới cho BST mùa này. Chủ đề này thực sự phù hợp với gu thiết kế kì lạ và độc đáo của Vivetta – có sự liên kết chặt chẽ với chủ nghĩa siêu thực, lạc quan và tươi vui.

Nguồn: http: