Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 02/03/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

BST lấy cảm hứng từ các biến đổi chính trị phương Tây và lấy một phần ý tưởng từ BST dành cho nam của NTK. BST mang đến nhiều thiết kế độc và lạ, với lông vũ và hoa văn thêu ướm lên những bộ thường phục hàng ngày : váy bút chì, áo lót chemise, áo nịt ngực,…

Nguồn: http: