Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 02/03/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Với buổi diễn kỉ niệm 40 năm thương hiệu, NTK Anna Molinari đã sử dụng tất cả những yếu tố đã làm nên thương hiệu các thập kỉ qua. Đó là những hoa tiết thêu hoa, váy ren, ruy băng thắt nơ, đường viền lông thú…

Nguồn: http: