Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 02/03/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Với lần trở lại này, Gabriele Colangelo đã tập trung vào việc xử lí chất liệu. Xuyên suốt BST là những thiết kế áo khoác và váy được cắt laser, xếp li hoặc trang trí với dây bện.

Nguồn: http: