Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 03/08/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

BST lần này mang tên “Cosmic Love”. NTK đã tích hợp những chất liệu tương phản, các mảnh đắp vá và mô típ họa tiết mang hơi hướm Châu Phi vô cùng đặc biệt.

Nguồn: http: