Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 03/08/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Lấy cảm hứng từ thế giới hư cấu, NTK đã chia sẻ: “Đây là một thế giới lý tưởng, mọi người đều bình đẳng với nhau, không có khác biệt về màu da hay bất cứ điều gì. Mặc dù có xuất hiện nữ hoàng và công chúa, nhưng về căn bản, mọi người đều bình đẳng.”

Nguồn: http: