Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 03/08/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

NTK David Koma đã tưởng nhớ nhà sáng lập thương hiệu qua BST lần này. Xuyên suốt BST là những chiếc váy kim tuyến xếp li trong tông màu xanh cobalt.

Nguồn: http: