Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 03/08/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Đây chắc chắn là một ngày mới tại Reem Acra, nhấn mạnh vào từ "ngày". Khi Acra kỷ niệm 20 năm nhãn hiệu của mình, cô quyết định hướng về phía trước và thử thách những điều mới lạ. Cô trình làng BST của mình trong một buổi trình diễn nhiều ngày tại Paris.

Nguồn: http: