Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 03/08/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

NTK đã xây dựng BST dựa trên các bộ đồ da hoàn hảo. Giám đốc Sáng tạo của Longchamp, Sophie Delafontaine, đã tác động vào các tài liệu tham khảo của Seventies, dẫn dắt họ đến với những kỹ thuật chắc chắn từ thế kỷ 21.

Nguồn: http: