Thư Viện Thời Trang

Fall 2017 03/08/2017

Fall 2017 Ready - to - wear

Điểm đáng chú ý của BST mùa thu lần này chính là những trang phục với kiểu may chắp nối từ các loại vải có màu sắc khác nhau. Nổi bật nhất cả BST chính là chiếc áo áo lông cùng phần chắp vá không đối xứng.

Nguồn: http: