Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
Thư viện thời trang

Fall 2017 Ready - to - wear

Alex Gilbert và Jennifer Noyes luôn muốn đề cao nữ quyền bởi những thiết kế của mình, vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi mà họ tìm được vô số cảm hứng trong thời buổi chính trị sôi nổi như hiện nay. “Chúng tôi được truyền cảm hứng bởi những người phụ nữ kiên cường, đặc biệt là những bà mẹ.” – Gilbert chia sẻ.

Top
Top