Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
Thư viện thời trang

Fall 2017 Ready - to - wear

Lần này, NTK của County of Milan đã tìm đến lấy nguồn cảm hứng từ thời Phục Hưng và Shakespear để tạo nên những tác phẩm cùa mình. Áo với họa tiếp hoa hồng và chiếc áo khoác đi cùng với thông điệp "những người thích u sầu."

Top
Top