Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
 Fall 2017 Ready - to - wear
Thư viện thời trang

Fall 2017 Ready - to - wear

Rahul Mishra thích các bộ trang phục làm ra cũng được coi trọng như bức tranh sơn dầu quý giá. Trong mùa này, ông đã tái hiện lại các tác phẩm của Vincent van Gogh và Paul Signac cũng như niềm đam mê của ông về phương pháp Pha mà xen kẽ (Pointillism). Với đặc trưng màu sắc đa dạng của mình, ông tạo ra những chiếc váy lộn theo lớp và quần quá cỡ palazzo vô cùng ấn tượng .

Top
Top