Thư Viện Thời Trang

Fall 2016 16/03/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Suzanne Rae Pelaez dường như không đặt nặng vấn đề xu hướng hay yêu cầu của khách hàng. Bằng sự sáng tạo, khéo léo và đam mê cái mới, cô cho ra BST với chủ đề phù hợp cho cả nam lẫn nữ…

Nguồn: http: