Thư Viện Thời Trang

Fall 2016 10/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Katie Gallagher từng thiết kế cho Lady Gaga và Daphne Guinness ngay cả trước khi cô tốt nghiệp trường thiết kế Rhode Island. Bộ sưu tập Thu 2016 đánh dấu quá trình nhìn nhận lại sự nghiệp của cô, đồng thời sử dụng lại những trang phục đặc trưng của mình. Đây cùng là lần thứ hai nhà thiết kế mang đến một bộ sưu tập chỉ toàn tông màu đen.

Nguồn: http: