Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 10/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

BLK DNM luôn biết cách nắm bắt phong cách Zeitgeist và đơn giản hóa nó mà vẫn giữ lại những yếu tố vừa cổ điển vừa hiện đại. BLK DNM không bao giờ đi quá xa phong cách rock'n'roll cố hữu của mình.

Nguồn: http: