Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 11/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Dù với tên gọi là “Knife,” bộ sưu tập lại không có những thiết kế hay các đường cắt táo bạo. Thay vào đó, bộ đôi Shane Gabier và Christopher Peters muốn dùng từ “knife” để ám chỉ rằng những món đồ bình thường có thể được nâng cấp thông qua công việc thiết kế. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ những nhà thiết kế đồ họa của thế kỉ trước như Carl Aubock, Charles và Ray Eames, và Ikko Tanaka.

Nguồn: http: